ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาพและวีดีโอ

สมฤดี ปานะศุทธะ
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์: somrudee.panasudtha@greenpeace.org
โทรศัพท์: 02 357 1921 ต่อ 131
โทรสาร: 02 357 1929

LOCAL MEDIA CONTACTS

Somrudee Panasudtha
Media Campaigner Greenpeace Southeast Asia (Thailand)
Email: somrudee.panasudtha@greenpeace.org
Phone: +66 2 357 1921 extension 131
Fax: +66 2 357 1929

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจากกรีนพีซ

อ่านเพิ่มเติม