สิ่งที่คุณทำได้

#ร่วมกับเรา #ระบบอาหาร หยุดทำลายความมั่นคงทางอาหาร #NoCPTPP

ลงชื่อเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎร แสดงจุดยืนคัดค้านการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

มีส่วนร่วม
#ร่วมกับเรา #ระบบอาหาร ถึงเวลาปฏิวัติระบบอาหาร

ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภทโดยเปิดเผยถึงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ที่มาอาหารสัตว์ว่าเชื่อมโยงกับการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษหรือไม่ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ และการตกค้างในเนื้อสัตว์

มีส่วนร่วม
#พลังงานหมุนเวียน #ร่วมกับเรา ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยโซลาร์รูฟท็อป 1 ล้านหลังคาเรือน #GreenAndJustRecovery

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม

ข้อมูลล่าสุด

parit-portrait
บทความ

Pride month spotlight คุยกับ พริษฐ์ ชมชื่น 'เมื่อการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศไม่ต่างจากการเรียกร้องให้ปกป้องสิ่งแวดล้อม'

by พริษฐ์ ชมชื่น

ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับ…

บทความ

ข่มขู่ อุ้มหาย ลอบสังหาร และการฟ้องคดี ‘ปิดปาก’ – เปิดมุมมองสิทธิมนุษยชนผ่านการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมกับสุภาภรณ์ มาลัยลอย

by Supang Chatuchinda x Puchong Saelao

เราคิดว่าทุกคนควรต้องสนใจกฎหมา…