เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระในการทำงานของกรีนพีซ ทำให้ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Thailand Tele Marketing Officer (Welcome Call)

This position, in direct consultation with the GPSEA Support Services Manager will undertake a follow up call work in Thailand.

อ่านเพิ่มเติม

Direct Dialogue Territory Coordinator

The Direct Dialogue Territory Co-ordinator is responsible for DD Planning to create ODP, management DDC team, controlling the budget, implementing the plan, and monitoring systems, which will ensure the efficiency and effectiveness of the Direct Dialogue programme in his/her territory in order to meet the predefined target.

อ่านเพิ่มเติม