มีอุรังอุตังอยู่ในห้องของฉัน

เราช่วยอุรังอุตังจากการทำลายป่าฝนเขตร้อนนี้ได้

1
2
3
4
ลงชื่อบอกบริษัทยักษ์ใหญ่ให้เลิกใช้น้ำมันปาล์มที่ได้มาจากการทำลายป่าฝนเขตร้อน
ป่าฝนเขตร้อนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
อ่านเรื่องราวความมหัศจรรย์ของป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซีย
สนับสนุนงานรณรงค์

ทุก ๆ วันอุรังอุตังกว่า 25 ตัวต้องสูญเสียชีวิตและที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่าฝนเขตร้อนของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กรีนพีซทำงานรณรงค์เพื่อให้มีการยุติการทำลายป่าฝนเขตร้อนและป่าพรุใน อินโดนีเซียโดยทันที

สถานการณ์ป่าไม้ในอินโดนีเซียอยู่ในจุดวิกฤต อินโดนีเซียสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปแล้ว 31 ล้านเฮกตาร์ (76 ล้านเอเคอร์) อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นสาเหตุหลักของการทำลายป่าไม้ในอินโดนีเซีย ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ผืนป่าที่เปรียบเหมือนบ้านหลังใหญ่และแหล่งผลิตอากาศสะอาดของมนุษย์และสัตว์ป่า

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

1 ลงชื่อบอกบริษัทยักษ์ใหญ่ให้เลิกใช้น้ำมันปาล์มที่ได้มาจากการทำลายป่าฝนเขตร้อน

ทุก ๆ วันอุรังอุตังกว่า 25 ตัวต้องสูญเสียชีวิตและที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่าฝนเขตร้อนของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กรีนพีซทำงานรณรงค์เพื่อให้มีการยุติการทำลายป่าฝนเขตร้อนและป่าพรุใน อินโดนีเซียโดยทันที

ร่วมลงชื่อ

สถานการณ์ป่าไม้ในอินโดนีเซียอยู่ในจุดวิกฤต อินโดนีเซียสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปแล้ว 31 ล้านเฮกตาร์ (76 ล้านเอเคอร์) อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นสาเหตุหลักของการทำลายป่าไม้ในอินโดนีเซีย ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

อ่านรายงาน

ผืนป่าที่เปรียบเหมือนบ้านหลังใหญ่และแหล่งผลิตอากาศสะอาดของมนุษย์และสัตว์ป่า

อ่านบทความ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก

ร่วมบริจาค