ผู้บริโภคต้องรับรู้ที่มาของเนื้อสัตว์ที่รับประทาน

ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภทโดยเปิดเผยถึงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ที่มาอาหารสัตว์ว่าเชื่อมโยงกับการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษหรือไม่ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ และการตกค้างในเนื้อสัตว์

ร่วมลงชื่อ
1
2
3
4
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
Less Meat More Veggies ลดเนื้อสัตว์ เพิ่มผักในมื้ออาหาร
เปลี่ยนแปลงความล้มเหลวของระบบอุตสาหกรรมอาหาร สู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
ข้อเสนอของกรีนพีซ

ระบบอาหารของมนุษย์เรากำลังเปลี่ยนไปจากเดิม จากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในเชิงกสิกรรมกลายเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ระบบอาหารแบบนี้บังคับให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร และยังเป็นระบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

เกษตรกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสุขภาพของเราและโลก

ภาครัฐสามารถยุตินโยบายที่สนับสนุนเนื้อสัตว์ เปิดเผยที่มาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

1 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ระบบอาหารของมนุษย์เรากำลังเปลี่ยนไปจากเดิม จากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในเชิงกสิกรรมกลายเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ระบบอาหารแบบนี้บังคับให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร และยังเป็นระบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

อ่านเพิ่มเติม

ภาครัฐสามารถยุตินโยบายที่สนับสนุนเนื้อสัตว์ เปิดเผยที่มาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค

คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค

ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค

ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม

ปฏิวัติระบบอาหารเริ่มได้ที่จานของเรา

รายงาน

เชื้อดื้อยามาถึงเราได้อย่างไร?

เมษายน 2020

อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและการตกค้างของยาปฏิชีวนะ การตกค้างของยาปฏิชีวนะนี้เองอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสุขภาพในปัจจุบัน

มลพิษในน้ำ: อุตสาหกรรมปศุสัตว์ สร้างมลพิษในแหล่งน้ำยุโรปอย่างไร

ธันวาคม 2019

การทำอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ภายในปี พ.ศ. 2568 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งน้ำได้ยาก การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ และคุกคามทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของพวกเรา

พจนานุกรมเชื้อดื้อยา

มิถุนายน 2019

ปัญหาเชื้อดื้อยากําลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก วงการแพทย์ได้ใช้ยาเพนนิซิลินและยาปฏิชีวนะอื่น ๆ  บําบัดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดมาตั้งเกือบ 100 ปีที่แล้ว แต่มาถึงตอนนี้เชื้อเเบคทีเรียหลากหลายชนิดเริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้น

คู่มือเพิ่มผัก

กันยายน 2018

คู่มือสำหรับมือใหม่หัดรัก(ผัก)

ผ.ผัก กินดี

มิถุนายน 2018

การเปลี่ยนมากินพืชผักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังอร่อยอีกด้วย แผ่นภาพนี้คือผักนานาชนิดที่อุดมด้วยสารอาหารที่เราอยากชวนให้คุณลอง

ลดเพื่อเพิ่ม (Less Is More)

เมษายน 2018

“ลด” เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม “เพิ่ม” สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก

การปลูกผักสำหรับคนเมือง

เมษายน 2016

หลายคนอาจจะคิดว่าการปลูกผักไว้กินเองที่บ้านเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างในการปลูก แต่ที่แล้วจริงแล้วพืชผักในเมืองไทยปลูกง่ายโตเร็วและที่สำคัญคนเมืองที่มีพื้นที่ไม่มากนักหรืออาจจะมีพื้นที่แค่น้อยนิดเพียงหน้าระเบียงของคอนโดก็สามารถที่จะปลูกผักกินเองได้แล้ว

ยาฆ่าแมลงและผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อความตระหนักกำลังเพิ่มขึ้น

กุมภาพันธ์ 2016

ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเกษตรระดับอุตสาหกรรมทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 50 เป็นต้นมา นับแต่ช่วงเวลานั้นสารเคมีหลายชนิดแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมสูงมาก

ภาพลวงตาสีทอง สัญญาหลอกลวงของข้าว “สีทอง”

กุมภาพันธ์ 2016

บทคัดย่อ ข้าว “สีทอง” (Golden rice) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม (genetically engineered) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified – GM)  ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตสารตั้งต้นของวิตามินเอ หรือเบต้าแคโรทีน ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้วาดภาพข้าวสีทองว่า เป็นวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่รวดเร็วสำหรับภาวะการขาดวิตามินเอในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ แต่ที่จริงแล้ว ข้าว “สีทอง” ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือที่ไร้ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับปัญหาการขาดวิตามินเอเท่านั้น แต่โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ และคุกคามความมั่นคงทางอาหารด้วย แม้ว่าข้าวทองจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์…

20 ปีแห่งความล้มเหลวของจีเอ็มโอ

ธันวาคม 2015

20 ปีมาแล้วที่จีเอ็มโอถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์พร้อมการกล่าวอ้างสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร การลดปริมาณการใช้สารเคมี การแก้ปัญหาความอดอยาก หรือเป็นทางออกให้กับการเกษตร แต่ 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงลมปาก และในรายงานนี้คือการพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างทั้งหมด

เกษตรกรรมเชิงนิเวศ: หลัก 7 ประการของระบบอาหารเพื่อมนุษยชาติ

พฤศจิกายน 2015

ระบบเกษตรกรรมของเราทุกวันนี้พึ่งพาการใช้สารเคมีปริมาณมหาศาลพอๆกับการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดยักษ์เพียงไม่กี่รายที่รวมตัวอยู่แค่บางภูมิภาคของโลก

การปรับปรุงพันธ์ที่ชาญฉลาด

ตุลาคม 2014

เทคโนโลยชีวีภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างผลงานที่สำคัญอย่างเงียบๆ มาระยะหนึ่งแล้ว คือ การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม หรือ MAS (Marker Assisted Selection) MAS ซึ่งใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การดัดแปลงทางพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ข้อมูลล่าสุด