Idag har 14 borgmästare i några av världens största städer skrivit under på att  arbeta klimatsmartare med maten som städerna serverar, exempelvis i skolor och inom vården. Stockholm är en av städerna som nu ska öka andelen växtbaserad mat och minska matsvinnet.

Good Food Cities Declaration är ett av resultaten från C40 Cities World Mayor Summit i Köpenhamn. Deklarationen uppmärksammar den enorma påverkan på klimat och miljö som den rika delen av världens konsumtion och produktion av livsmedel har. Senast 2030 ska städerna ha anpassat sin livsmedelsupphandling efter avtalet, vilket bland annat innebär att de inte ska överskrida gränsen på 16 kg kött per person och år eller 90 kg mejeri per person per år. Den genomsnittlige svensken konsumerar idag 59 kg kött per år. Utöver en minskad köttkonsumtion har Stockholms stad genom deklarationen även förbundit sig att minska matsvinnet och avfallet med 50 procent till 2030 från 2015 års nivåer.

 Bara i Stockholms skolor serveras varje dag mat till mer än 160 000 elever, vilket innebär att en mer klimat- och miljösmarta skolluncher kommer ha stor betydelse för stockholms totala klimatavtryck. Men minst lika viktigt är det att skolungdomarna får veta varför deras skolor, genom stockholm stad, förbundit sig till att servera mindre kött och reducera på matsvinnet. Om unga tidigt lär sig kopplingen mellan mat och klimat och även får in vanan att äta växtbaserat är chansen större att de skapar matvanor som är hållbara och även att de inspirerar föräldrar och vänner att äta mer grönt.

Förutom Stockholm har Barcelona, Guadalajara, Köpenhamn, Lima, London, Paris, Los Angeles, Milano, Oslo, Quezon City, Seoul, Tokyo och Toronto skrivit under deklarationen. De städer som undertecknat deklarationen kommer arbeta efter vetenskapliga rekommendationer för hälsosam och hållbar kost med stöd från över 200 oberoende forskare världen över.

Reyes Tirado, senior forskare på Greenpeace International välkomnar det ledarskap som borgmästarna från de 14 städerna  visat genom att underteckna deklarationen. Han menar att för att hantera det klimatnödläge som vi befinner oss i måste vi minska koldioxidutsläppen och skydda skogarna och det kan vi inte göra utan att vidta åtgärder mot köttkonsumtionen. För närvarande går vi i motsatt riktning, med växande utsläpp från animalieindustrin som nu står för 14,5% av de direkta globala utsläppen av växthusgaser.

Greenpeace välkomnar deklarationen ment 14 städer inte på långa vägar är tillräckligt. Det är en bra början, men vi måste arbeta för att få fler av de stora städerna med hög konsumtion av kött att ansluta sig till detta eller liknande avtal. Nu hoppas vi att flera svenska städer hakar på det här initiativet.

Sandra Lamborn