De falska klimatlösningarna försöker få fäste: exempelvis biodrivmedel, bio-plast och kärnkraft. Forskarvärlden och ungdomar pratar om en hållbar värld som går på sol- och vindkraft, där landsbygden lever, där klädsäsonger är historia, där vi handlar mat efter säsong, och där engångsartiklar och förbränningsmotorn beskrivs som morgondagens olja och oljeriggar. 

Svenska företagsledare och politiker vill istället fortsätta både förbränna och ‘slit- och slänga’ – fast med en annan växhusgaskälla än olja. Obegripigt.

Jag har därför bjudit in Annie Lööf till en samtal. “Tack @annieloof för ett fint & viktigt tal! Du glömde bara en sak @Centerpartiet tycker att skogen är lösningen.. alltså ökad användningen av skogen #Ippc tycker också att skogen är lösningen.. men alltså ett ökat skydd av den sista naturskogen. Kan vi ses och prata?

Kom igen nu Annie, tacka ja!

Greenpeace har ju varit tydliga från dag ett, vi är inte emot skogsbruk, bara den ohållbara varianten och expansionen. Skog kan och bör vara en nyckelspelare för klimatkrisen och rådande förlust av biologisk mångfald.

Men vi måste prata om vilken skog som ska skyddas och restaureras (inte att förväxla med återplantering), hur vi ska bruka de 18,4 miljoner produktiv skogsmark som ska vara ämnade för skogsbruk. Hur ger vi enskilda skogsägare incitament att kalavverka mindre? Vilka politiska verktyg saknas?  När ska ni skapa politiska mekanismer som värdesätter och ger ekonomisk kompensation till lagring av kol, ergo skydd av skog?

Samt vad vi verkligen bör tillverka av skogen. Vad finns det för politiska verktyg som skulle leda till fler hus, möbler och solceller istället för e-handels kartong, engångsartiklar och bränslen som förbränns?

Idag straffas enskilda brukare om de tar väl hand som sin skog och dess biologiska mångfald, vi lider en sådan akut brist på skyddsvärd skog att så fort de identifieras så måste de skyddas. Samtidigt expanderar Svenska SCA, Europa största privata skogsbolag,  in i den sista naturskogen, och statliga Sveaskog tar för vana att avregistrera nyckelbiotoper. Hur ska vi få de stora bolagen med mer makt och medel att ta större ansvar?

Det är inte bara rödlistade arter som försöker överleva i ett hav av enorma kalhyggen och trädplantage – även småbrukare är trängda. 

Avvecklingen av inventeringen av nyckelbiotoper är således ett hårt slag både för våra skogar och våra skogsägare. Hållbart skogsbruk på 80 procent av våra skogsmarker kräver att vi identifierar vilka de 20 procent som ska ha skydd är. Utan denna inventering kan vi inte skydda eller bruka rätt skog. Detta beslut stärker inte ägarrätten, det underminerar för svenskt skogsbruk att exportera sina FSC-produkter.

Självklart vill vi ställa samma frågor till samtliga partiledare. Samt diskutera de ständigt återkommande ämnena just nu:

  • Omöjliggör ingrepp i befintliga kolförråd: Naturskog, havsbottnar och oljefyndigheter: Sveriges större fabriker släpper ut runt 18 miljoner ton fossil koldioxid  – men mer än 30 miljoner ton koldioxid från biomassa, men dessa siffror är det få av våra folkvalda som vill se till. Sveriges regering måste ta en aktiv roll i att skydda minst 30% av våra världshav och 20% av den produktiva skogsmarken.
  • Sluta investera i det som skadar oss: Stoppa exempelvis expansionen av Arlanda och byggandet av terminalen för flytande fossilgas i Göteborg. Miljardinvesteringar som kommer leda till enorma växthusgasutsläpp.
  • Sätt nya klimatmål: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp måste  inkluderas i de befintliga klimatmålen. Idag genereras knappt 40% av utsläppen från svensk konsumtion inom sveriges gränser, vilket innebär att vi går fria från 60% av vårt ansvar.