Vi behöver inte fler fina ord eller paneldebatter om kol, vi behöver politik som gör att kol stannar i marken. Sluta borra efter olja, skydda alla intakta kol-förråd och börja restaurera skadede kol-sänkor.


I resten av världen är det en växande sanning. Greta Tunberg fick vad hon själv kallar ‘the biggest compliment yet’ och välkomnar att världens mäktigaste oljekartell, Mohammed Barkindo, generalsekreteraren för Opec, tror att dagens klimatkampanjer kan vara det ”största hotet” för fossila bränslen. 

Ledarsidan på Dagens Nyheter hade under Almedalsveckan den forskingsbeläggda titeln ‘Klimatutmaningen kräver ett systemskifte’. I texten kan en läsa formuleringar likt: Trots att insikten om att vi befinner oss i en existentiell kris bör ha sjunkit in hos våra beslutsfattare, görs inte tillräckligt. I stället ökar utsläppen både i Sverige och globalt. 

Det känns som DN-skribenterna beskrev Almedalen 2019. Människor som representerar Sveriges maktelit fick om och om igen frågan: ”Vet du vad Keelingkurvan är och när den måste vända?” Fick ett rätt svar. Skrämmande.

Jag vågar mig även på att dela upp många panelsamtal i Almedalen 2019 mellan; oss som vill skapa en värld där människor inte tvingas försättas på flykt, och de som vill se till att människor inte kommer hit och överlever. Fast att det är inhumant och trots Sverige bär stor skuld för många klimat- och krigsflyktingar. Orättvist. 

De falska klimatlösningarna försöker få fäste: exempelvis biodrivmedel, bio-plast och kärnkraft. Forskarvärlden och ungdomar pratar om en hållbar värld som drivs på hållbar sol och vindkraft, där landsbygden lever, där klädsäsonger är historia, medan vi i stället handlar mat efter säsong, där engångsartiklar och förbränningsmotorn beskrivs som morgondagens olja och oljeriggar. 

Svenska företagsledare och politiker vill dock fortsätta både förbränna och ‘slit- och slänga’. Fast med en annan växhusgaskälla än olja. Obegripligt.

Samtidigt som allt fler barn och unga världen över är så rädda för vår gemensamma framtid att de bara vågar tillgodose sig 80 procent av sin utbildning. En undrar ju vad som ska krävas för att vuxna med makt och mandat ska börjar agera? 

Jag har därför bjudit in Annie Lööf till en samtal. “Tack @annieloof för ett fint & viktigt tal! Du glömde bara en sak @Centerpartiet tycker att skogen är lösningen.. alltså ökad användningen av skogen #Ippc tycker också att skogen är lösningen.. men alltså ett ökat skydd av den sista naturskogen. Kan vi ses och prata?

Kom igen nu Annie, tacka ja! Greenpeace har ju varit tydliga från dag ett, vi är inte emot skogsbruk, bara den ohållbara varianten och expansionen. Skog kan och bör vara en nyckelspelare för klimatkrisen och rådande biologiskmångfaldförlust.  Men vi måste prata om vilken skog  som ska skyddas och restaureras (inte att förväxla med återplantering), hur vi ska bruka de 18,4 miljoner ha produktiv skogsmark som ska vara ämnade för skogsbruk. Hur ger vi enskilda skogsägare incitament att kalavverka mindre? Vilka politiska verktyg saknas?  När ska ni skapa politiska mekanismer som värdesätter och ger ekonomisk kompensation till lagring av kol ergo skydd av skog?  Samt vad vi verkligen bör tillverka av skogen. Vad finns det för politiska verktyg som skulle leda till fler hus, möbler och solceller istället för e-handels kartong, engångsartiklar och bränslen som förbränns? 

Idag straffas enskilda brukare om de tar väl hand som sin skog och dess biologiska mångfald, vi lider så akut brist på skyddsvärda skog att så fort de identifieras så måste de skyddas. Samtidigt expanderar Svenska SCA, Europa största privata skogsbolag  in i den sista naturskogen, och statliga Sveaskog tar för van att avristera Nyckelbiotoper. Hur ska vi få de stora bolagen med mer makt och medel att ta större ansvar?

Det är inte bara rödlistade arter som försöker överleva i ett hav av enorma kalhyggen och trädplantage – även småbrukare är trängda. Avvecklingen av inventeringen av nyckelbiotoper är således ett hårt slag både för våra skogar och våra skogsägare. Hållbart skogsbruk på 80 procent av våra skogsmarker kräver att vi identifierar vilka de 20 procent som ska ha skydd är. Utan denna inventering kan vi inte skydda eller bruka rätt skog. Detta beslut stärker inte ägarrätten, det underminerar för svenskt skogsbruk att exportera sina FSC-produkter. 


Självklart vill vi ställa vi samma frågor till samtliga partiledare. Samt diskutera de ständigt återkommande ämnena just nu. 

  • Omöjliggör ingrepp i befintliga kolförråd: naturskog, havsbottnar och oljefyndigheter: Sveriges regering måste ta en aktiv roll i att skydda minst 30% av våra världshav och 20% av den produktiva skogsmarken. Kontinuitetsskog måste bli olagligt att avverka.
  •  Inga nya klimatskadliga investeringar får längre vara lagliga: Miljöbalken och alla andra relevanta lagar måste revideras och uppdateras så att Sveriges klimatlag implementeras. Stoppa bland annat expansionen av Arlanda och byggandet av terminalen för flytande fossilgas i Göteborg. Miljardinvesteringar vilka kommer leda till enorma växthusgasutsläpp.
  • Genomför en forskningsbaserad omställning av transportsektorn;  exempelvis utbyggnad av gratis kollektivtrafik – i hela landet. Fler bilpooler, samt räntefria lån för elbil.  
  • Sluta investera i det som skadar oss: flytta statens fossilinvesteringar, exempelvis våra pensionsfonder bör upphandla nattåg till Europa och höghastighets tåg i Sverige – inte investeras i vår undergång. Världens regeringar, inklusive Sveriges, måste driva en politik som gör växtbaserad kost till norm.
  • Sätt nya klimatmål: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp måste  inkluderas i de befintliga klimatmålen. Idag genereras knappt 40% av utsläppen från svensk konsumtion inom sveriges gränser, vilket innebär att vi går fria från 60% av vårt ansvar. 

Allt gott,
Lina

P.S. Med anledning av ovan nämnda ämnen har jag under veckan även skrivit dessa artiklar: Svenska politiker bör utlysa klimat nödläge och Statliga Sveaskogs bör ta sitt ansvar för våra sista naturskogar D.S.