Surse de finanțare disponibile pentru investiții în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice implementate pe teritoriul României

Prezentul document își propune să prezinte sursele de finanțare disponibile pentru investiții în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice implementate pe teritoriul României de către organizații românești de toate tipurile (autorități și instituții publice, unități de învățământ, unități de asistență medicală, entități de cercetare și inovare, ONG – inclusiv clustere, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, unități de cult, companii).

Surse de Finantare energie regenerabilă