Problem

Problem

Puszcza Białowieska – ostatni taki las na niżu europejskim, pełen rzadkich gatunków, martwego drewna i trwających od tysiącleci procesów przyrodniczych jest w coraz większym stopniu przekształcany przez człowieka – stare drzewostany są wycinane, martwe drewno wywożone, a na tym miejscu sadzone są przez człowieka nowe drzewa. Aby uzasadniać wycinkę ministerstwo środowiska i leśnicy powołują się na konieczność walki z kornikiem, dbałość o bezpieczeństwo publiczne lub przeciwdziałanie pożarom. Jednocześnie nie zgadzają się na ochronę Puszczy w całości, twierdząc, że straciliby na tym ludzie mieszkający w puszczańskich gminach.

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Puszcza powinna w całości stać się parkiem narodowym w taki sposób, aby dobrze chronić dziką przyrodę i zabezpieczyć potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości. Park powinien być podzielony na strefy o różnym zaawansowaniu reżimów ochronnych. Na części obszaru powinno być umożliwione pozyskiwanie grzybów i jagód a nawet drewna – wyłącznie w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb. Rząd powinien opracować również program wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców tak aby umożliwić dalszy rozwój usług związanych z odpowiedzialną turystyką i badaniami naukowymi w Puszczy.

Cała Puszcza parkiem Narodowym

Ten wyjątkowy las zasługuje na pełną ochronę jako park narodowy. Postulują to od lat naukowcy, chce tego zdecydowana większość Polek i Polaków. Niestety kolejne rządy nie chcą podjąć decyzji w tej sprawie. Przez to w ostatnich latach Puszcza staje się raz po raz ofiarą pychy i chciwości, jej stare, wyjątkowo przyrodnicze drzewostany są wycinane, niszczone są siedliska rzadkich zwierząt.
 
Wycinka w starych drzewostanów, zastępowanie ich nasadzeniami i usuwanie martwych drzew oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystemu.
 
Aby chronić wyjątkowość Puszczy, powinniśmy ją całą objąć ochroną, o co organizacje pozarządowe i środowiska naukowe zabiegają od wielu lat.

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej

Przeczytaj

#PuszczaBiałowieska

Podpisz: Cała Puszcza Parkiem Narodowym

Działaj!
#Działaj #Lasy #PuszczaBiałowieska

Działaj dla Puszczy Białowieskiej!

Działaj!
#Działaj #Lasy #PuszczaBiałowieska

Wesprzyj ochronę ostatnich lasów naturalnych

Działaj!

Aktualności