Do tej pory około 80 procent powierzchni lasów pierwotnych – Puszczy Amazońskiej, lasów deszczowych Azji i Afryki – zostało zniszczone lub zdegradowane, z czego połowa tej niechlubnej statystyki przypada na okres ostatnich 30 lat.

Nielegalny i niszczycielski wyrąb drzew, wypalanie lasów pod rozwój wielkoprzemysłowych plantacji i ferm zwierząt oraz zmiany klimatu to największe zagrożenia dla obszarów leśnych, gdzie od tysięcy lat trwają naturalne procesy ekologiczne, mieszka większość zwierząt na naszej planecie, w tym wiele tak rzadkich jak tygrysy, orangutany czy nosorożce.

W czasie, jaki zajęło Ci przeczytanie tej strony, zniszczone lub wycięte zostały lasy o powierzchni równej kilkunastu boisk do piłki nożnej. Musimy działać, by ochronić ostatnie naturalne lasy na Ziemi zanim bezpowrotnie znikną.

Problem

Lasy naturalne niszczone są w zastraszającym tempie. Szacuje się, że co dwie sekundy na całym świecie ginie obszar wielkości boiska do piłki nożnej. Lasy giną, by zaspokajać rosnący apetyt człowieka na drewno i pulpę drzewną, ale również po to, by ustępować miejsca gigantycznym plantacjom i pastwiskom.

Wraz z kurczącą się powierzchnią lasów pierwotnych zwiększamy presję m.in. na zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, takie jak tygrysy, niedźwiedzie, czy orangutany, które – żeby przetrwać – potrzebują dużych obszarów wyjętych poza działalność gospodarczą człowieka.

Pochłaniając dwutlenek węgla i regulując cykle wodne lasy odgrywają olbrzymią rolę w stabilizowaniu ziemskiego klimatu. Proces wylesianie i wypalania lasów odpowiada za osiemnaście procent emisji gazów cieplarnianych.

Wycinanie lasów deszczowych prowadzi także do wyniszczenia plemion i grup etnicznych. Przymusowo wysiedlenia, brak poszanowania własności, to codzienność wielu krajów rozwijających się, gdzie nadal istnieją naturalne ekosystemy leśne. Szacuje się, że przetrwanie sześćdziesięciu milionów ludzi jest bezpośrednio zależne od istnienia lasów pierwotnych.

Rozwiązania

Obecnie jedynie osiem proc. lasów naturalnych na całym świecie jest objęte ścisłą ochroną. Na pozostałych obszarach może być prowadzona gospodarka leśna, która często wiąże się z nielegalnym i niszczycielskim trzebieniem lasów. Aby temu zapobiec należy stworzyć globalną sieć naturalnych lasów chronionych i zakończyć wyrąb lasów pierwotnych.

Rządzący mogą zapewnić odpowiednie rozwiązania legislacyjne służące ochronie lasów pierwotnych. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy żeby ich do tego przekonać. Jednym z najbardziej pilnych działań, które możemy podjąć w Europie jest powstrzymanie importu surowca pochodzącego z obszarów nieobjętych kontrolą i odpowiednimi standardami gospodarki leśnej. Byłby to zrozumiały sygnał dla przemysłu drzewnego, który czerpie zyski z niszczenia zielonych płuc naszej planety.

Zarówno poszczególne firmy, jak i cały przemysł drzewny mogą odegrać ważną rolę w ochronie oraz zarządzaniu zasobami lasów pierwotnych. Kontraktowanie papieru i drewna pozyskiwanych w sposób społecznie i środowiskowo odpowiedzialny ograniczy znacząco proces wylesiania. Zasada odpowiedzialności dotyczy również branży spożywczej, która czerpie zyski z wielkoprzemysłowych plantacji. Zarówno producenci, jak i sprzedawcy powinni upewnić się że ich produkty, takie jak soja czy olej palmowy, nie pochodzą z terenów świeżo wylesionych pod ich uprawę.

Raporty

Raport z dewastacji Puszczy – 2017

Kwiecień 2018

Aktywiści Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski, działający w ramach Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej, zebrali w roku 2017 szereg danych na temat łamania prawa i wielu innych naruszeń,…

Projekty ustaw o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej

Kwiecień 2016

W dniu 24 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński powołał Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Raport z Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej

Kwiecień 2016

Monitoring stanu ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej prowadzony przez Greenpeace Polska i Fundację Dzika Polska wykazał szkodliwość prowadzonej na jej terenie gospodarki leśnej.

Raport: Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej

Maj 2010

Greenpeace opublikował dziś raport opisujący destrukcyjną gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej i dostarczył go do Ministerstwa Środowiska z apelem do Ministra Kraszewskiego o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do powstrzymania…

Nestlé przyczynia się do zagłady orangutanów

Marzec 2010

Greenpeace opublikował dziś raport [1], z którego wynika, że jeden z największych na świecie producentów produktów spożywczych, firma Nestlé, przyczynia się do destrukcji lasów deszczowych Indonezji, co grozi wymarciem żyjących…

Aktualności