Kryzys klimatyczny tu i teraz

Z kryzysem klimatycznym mamy do czynienia również tu, w Polsce, i to już teraz. Dlatego jeśli nie zaczniemy pilnie działać na rzecz ochrony klimatu i do 2030 roku nie odejdziemy od spalania węgla – to, co na razie jest anomalią pogodową, stanie się normą. Naukowcy mówią wyraźnie: jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą. Drugiej szansy nie dostaniemy.

 

W wyniku licznych ekstremalnych zjawisk pogodowych na terenie naszego kraju, coraz więcej osób jest narażonych na utratę zdrowia a nawet życia. Powodzie czy huragany mogą doprowadzić do tego, że wiele rodzin straci swój dobytek. Coraz częściej doświadczamy suszy, a fale upałów dotykają prawie wszystkich zakątków Polski. To bardzo niebezpieczna sytuacja zarówno dla rolnictwa, lasów, gospodarki, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa oraz zdrowia nas i naszych bliskich.

 

Czarny scenariusz tego jak w przyszłości zmiana klimatu może oddziaływać na Polskę pojawia się nawet w rządowym dokumencie Polityka Ekologiczna Państwa 2030. Dokument ten wskazuje na pustynnienie województwa łódzkiego i zwraca uwagę, że na Kujawach, Pojezierzu Dobrzyńskim i Chełmińskim pojawi się poważne zagrożenie suszą. Jednocześnie w innych częściach Polski następować będą powodzie. Dotyczy to zwłaszcza Doliny Wisły, Noteci i Drwęcy. Zagrożone są praktycznie wszystkie większe miejscowości w województwie opolskim.

A co będzie dalej?

Jeśli nie powstrzymamy katastrofy klimatycznej do końca wieku około dwie trzecie Europejczyków będzie bezpośrednio narażonych na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Około pięćdziesięciokrotnie wzrośnie też liczba śmierci przez nie powodowanych. Eksperci są zgodni co do tego, że szczególnie niebezpieczne są przedłużające się fale upałów, które mogą być wręcz zabójcze dla osób w podeszłym wieku.
 
Aby uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu, musimy podjąć wszelkie działania, aby zatrzymać wzrost globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Zgrożenie

Zgrożenie

Naukowcy są zgodni co do tego, że wzrost średniej globalnej temperatury wprost wynika z powodowanej przez człowieka emisji gazów cieplarnianych. Spalanie paliw kopalnych, w tym węgla, powoduje nie tylko zmianę klimatu, ale także zanieczyszczenie powietrza i nieodwracalne szkody dla zdrowia i sposobu życia ludzi na całym świecie. Jeśli nie zaczniemy pilnie działać na rzecz ochrony klimatu i do 2030 roku nie odejdziemy od spalania węgla w wytwarzaniu energii – te wszystkie zjawiska pogodowe, które na razie uważamy za anomalie, staną się normą. Naukowcy mówią wyraźnie: jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą. Drugiej szansy nie dostaniemy.

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Alternatywą dla spalania paliw kopalnych jest przejście na odnawialne źródła energii połączone z podnoszeniem efektywności energetycznej. Polska ma w tym zakresie ogromny potencjał. Energia ze słońca czy wiatru wciąż czeka na wykorzystanie. Wszędzie na świecie rozwój energetyki odnawialnej prowadzi do wzrostu gospodarczego, uniezależnienia od importu paliw kopalnych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia setek tysięcy nowych, trwałych miejsc pracy.

Poczytaj

#Działaj #Klimat

Wesprzyj ochronę klimatu

Działaj!
#Działaj #Klimat

Działaj dla klimatu!

Działaj!

Aktualności