Bardzo chcemy Cię poznać, jeśli jesteś osobą:

Co oferujemy?

Co otrzymujesz?

Co to jest grupa lokalna Greenpeace?

Grupa lokalna to wolontariusze i wolontariuszki Greenpeace działający wspólnie na rzecz ochrony środowiska na terenie jednego miasta. Grupa lokalna organizuje w swoim mieście działania wpisujące się w misję Greenpeace – happeningi, pokazy filmowe, warsztaty. Aktywiści i aktywistki biorą udział w wyjazdach, szkoleniach i aktywnie uczestniczą w życiu organizacji, stając się w ten sposób częścią wielkiego ruchu na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na świecie.

Kim jest koordynator/ka grupy?

Koordynator/koordynatorka jest osobą, która odpowiada za działania wolontariuszy i wolontariuszek w grupie lokalnej, nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami i współpracę z warszawskim biurem fundacji.  Motywuje i inspiruje grupę do działania, żeby każde zadanie – nawet to żmudne i proste – dawało satysfakcję i poczucie sensu.

Dołączasz? Wypełnij formularz elektroniczny.

Na wypełnione formularze czekamy do niedzieli, 16 lutego, godz. 23:59. Na zgłoszenia odpowiemy do 19 lutego. Wybrane osoby zaprosimy do udziału w dalszej części rekrutacji.