Działaj!

W poniedziałek 18 listopada 25 aktywistek i aktywistów Greenpeace protestowało na zasilanej węglem brunatnym elektrowni Neurath w Niemczech przeciwko dalszemu odwlekaniu odejścia od węgla przez ministra gospodarki Petera Altmaiera. Protestujący namalowali na 100-metrowej chłodni kominowej wysoki na 22 metry znak “X” i zawiesili transparent z hasłem „Wyłączyć”. Mieli też ze sobą transparenty z hasłem „Panie Altmaier: odchodzenie od węgla zacznijmy teraz!”. Elektrownia Neurath emituje rocznie 32 mln ton CO2 i jest jednym z największych źródeł emisji w Europie. 

Pod koniec stycznia tego roku rządowa komisja węglowa przedstawiła plan odejścia Niemiec od węgla. Po upływie dziesięciu miesięcy minister gospodarki Peter Altmaier wciąż nie doprowadził do zamknięcia choćby jednego bloku elektrowni węglowej. 

– Spowalnianie odchodzenia od węgla przez Petera Altmaiera oznacza podważanie z trudem wypracowanego kompromisu. Jeżeli koalicja rządząca CDU/CSU zdaje sobie sprawę z powagi kryzysu klimatycznego i akceptuje wolę milionów obywatelek i obywateli w swoim kraju, to musi doprowadzić do wyłączenia pierwszych bloków jeszcze w tym roku – powiedział ekspert klimatyczny Greenpeace Karsten Smid.

Na początku tego roku, po trwających wiele miesięcy negocjacjach, rządowa komisja węglowa przedstawiła wypracowany kompromis. W pierwszej, trwającej do 2022 roku, fazie zakłada on stopniowe ograniczenie udziału energii pochodzącej z węgla brunatnego o 3,1 GW. Łącznie powinno zostać wyłączonych siedem bloków zasilanych węglem brunatnym w Nadrenii Północnej-Westfalii, a proces ten miał się rozpocząć jeszcze w tym roku. Jednak w podanym przed kilkoma dniami do wiadomości publicznej projekcie ustawy o odejściu od węgla rozdział o węglu brunatnym nie pojawia się w ogóle. Również inne istotne części kompromisu nie zostały w nim zawarte. Przy takim kształcie ustawy pierwsze wyłączenia elektrowni mogłyby przesunąć się nawet do 2022 roku.

Minister Altmaier podważyłby tym samym kompromis, który został wypracowany przez bardzo zróżnicowane grupy interesariuszy i choćby z tego powodu ma w dzisiejszych czasach ogromną wartość. Dla demokratycznej spójności byłoby to działanie lekkomyślne, a dla ochrony klimatu – katastrofa – powiedział Smid.

Cel klimatyczny 2020 musi zostać osiągnięty możliwie najszybciej

Greenpeace domaga się, by Peter Altmaier wprowadzał w życie wypracowany kompromis dokładnie tak, jak to zapowiadał. Do zapewnienia niezbędnej ciągłości w redukcji emisji CO2 i możliwie szybkiego osiągnięcia celu klimatycznego 2020 konieczne jest wyłączenie jeszcze w tym roku pierwszych bloków zasilanych węglem. Już w maju Greenpeace złożył w tej sprawie odpowiedni projekt ustawy. Odejście od energetyki węglowej jest niezbędne do realizacji międzynarodowych, europejskich, oraz krajowych celów klimatycznych, a także do działania zgodnie z wytycznymi klimatologów.