Działaj!

W ostatnich dniach olbrzymie pożary niszczą brazylijską część Puszczy Amazońskiej. W 2019 zanotowano największą ich liczbę w ostatnich latach – od stycznia do lutego 2019 wzrosła ona o 145% w stosunku do tego samego okresu w roku 2018.

Amazonia

Pożary w Puszczy Amazońskiej

Najwięcej pożarów pojawiło się na terenach, na których trwa intensywne wylesianie, którego wypalanie jest głównym narzędziem. Osiem na dziesięć regionów najbardziej dotkniętych pożarami to regiony o najintensywniejszym poziomie wylesiania.

Ci, którzy niszczą Puszczę Amazońska i pozwalają na jej wylesianie są do tego zachęcani przez działania i polityki rządu prezydenta Bolsonaro. Od objęcia przez niego stanowiska, rząd systematycznie rozmontowuje system ochrony przyrody w Brazylii – powiedział Danicley Aguiar z Greenpeace Brazylia.

Amazonia zapewnia wodę dla całego kontynentu. W ostatnich dniach „podniebne rzeki”, czyli strumienie wilgotnego powietrza, które niosą wodę z Amazonii na południe i centralną i wschodnia część kontynentu zamieniły się w rzeki dymu, które docierają nawet do São Paulo i Parany.

Pożary lasów i zmiana klimatu są ze sobą połączone w niebezpiecznym cyklu: zwiększająca się liczba pożarów lasów przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększając temperaturę na ziemi i częstotliwość występowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, m.in. suszy. Dodatkowo, wylesianie przyczynia się bezpośrednio do zmiany opadów deszczu na wylesianych obszarach, wydłużając porę suchą, co ma dramatyczne konsekwencje dla lasu, różnorodności biologicznej, rolnictwa i zdrowia ludzi.

Każdy las ma swoją granicę wytrzymałości i niebezpiecznie zbliżamy się do granicy Amazonii. Trwające w niej dramatyczne wylesianie niszczy klimat, wyjątkowe bogactwo roślin i zwierząt i zagraża życiu tysięcy ludzi. Podjęcie pilnych działań, które ograniczą wylesianie musi być celem i obowiązkiem liderów politycznych Brazylii – powiedział Márcio Astrini z Greenpeace Brazylia.

To co widzimy na zdjęciach brazylijskiego Greenpeace jest przerażające co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest to dokumentacja wielkiej straty, ale też wielkiego zagrożenia dla nas wszystkich, gdyż bez Puszczy Amazońskiej nie uda nam się powstrzymać katastrofy klimatycznej. Po drugie to dowód na to, do czego jest w stanie doprowadzić ludzka pycha i chciwość. Płonąca Amazonia to sygnał alarmowy dla nas wszystkich – mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. amazonia