Europese wetgeving tegen illegaal hout stap dichterbij

Amsterdam/Utrecht, Nederland — Minister Verburg van LNV heeft direct gehoor gegeven aan een gezamenlijke oproep die de houtsector en maatschappelijke organisaties vanmorgen aan haar deden. Zij vroegen de minister om zich in te zetten voor Europese wetgeving die de handel in illegaal gekapt hout verbiedt. De minister beloofde vervolgens in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, om binnen Europa te pleiten voor dergelijke wetgeving. De kamerleden bleken hier eensgezind voorstander van. Zij vroegen én kregen concrete stappen en oplossingen van Verburg.

Minister Verburg gaf aan dat illegale kap inderdaad een
gigantisch negatieve impact heeft op mens en milieu en dat zij zeer
gemotiveerd is om hiertegen stappen te ondernemen. Om de illegale
kap tegen te gaan wil zij samenwerken met de houtsector en
maatschappelijke organisaties en inzetten op een zorgvuldig pakket
van maatregelen. Maatschappelijke organisaties pleiten al jaren
voor Europese wetgeving om de criminele handel in illegaal gekapt
hout te verbieden.

Minister Verburg zegde toe om binnen Europa ‘tot in de
wandelgangen’ te pleiten voor wetgeving. ‘Het is daarbij van belang
de andere landen mee te krijgen omdat de wetgeving uitgevoerd en
gehandhaafd moet worden in heel Europa. Tot nu toe kwam FLEGT, het
Europese Actieplan om de illegale kap en gerelateerde handel tegen
te gaan nog onvoldoende uit de verf’, aldus de minister.

Daar gaat de minister dus in ieder geval voor wat betreft
Nederland verandering in brengen. Het argument van het vorige
kabinet dat wetgeving niet mogelijk zou zijn wegens de
internationale handelsverdragen van de WTO schoof de minister van
tafel. ‘Wetgeving zou geaccepteerd moeten worden binnen de WTO. We
gaan daar het gevecht aan en moeten tot het uiterste gaan.’

Verburg gaat FLEGT in juli tijdens de landbouwraad op de agenda
zetten. Daar moet volgens de minister het tijdspad en de urgentie
duidelijk worden van de studie naar aanvullende maatregelen voor
FLEGT. Bovendien wil de minister er op toezien dat de EU de
voorstellen voor effectief beleid en de handhaving zo spoedig
mogelijk bespreekt.

Greenpeace, Milieudefensie en ICCO vormen samen de illegaal hout
coalitie. ‘Wij zijn erg verheugd met deze uitspraken van de
minister. Het is voor het eerst dat er een concreet tijdspad met
concrete stappen ligt om de problematiek van illegale houtkap en
-handel tegen te gaan. Dit is na jarenlang overleg van het vorige
kabinet en de bureaucratie van de EU echt een verfrissend geluid.
Nu is het zaak dat de minister deze toezeggingen ook nakomt en
omzet in daden’, aldus Anne van Schaik, woordvoerder van
Milieudefensie namens de illegaal hout coalitie.