Stop bouw opsteker voor het klimaat

Amsterdam , Nederland — De Raad van State heeft de milieuvergunning van NUON voor de bouw van een energiecentrale in de Eemshaven vernietigd. De bouw van de centrale, die mogelijk op kolen gestookt zal worden, kan hierdoor voorlopig niet hervat worden. Dat is goed nieuws voor het klimaat, de uitspraak kan gevolgen hebben voor de bouw van vier andere kolencentrales in Nederland.

De uitspraak komt op een cruciaal moment. Sinds maandag onderhandelen landen in Polen over een nieuw klimaatverdrag. Zolang het kabinet kolencentrales in Nederland blijft toestaan, slaat minister Cramer bij deze onderhandelingen volgens Greenpeace en Natuur en Milieu een modderfiguur. De beslissing van de Raad van State viel na bezwaren van Greenpeace en Natuur en Milieu. Greenpeace voert al jaren campagne tegen de bouw van nieuwe kolencentrales.

Zonder milieuvergunning mag NUON niet verder bouwen aan zijn centrale in de Eemshaven. Tegen andere nieuwe kolencentrales, zoals die van E.ON op de Maasvlakte, lopen zaken die tot bouwstops kunnen leiden. “Deze uitspraak moet investeerders in kolencentrales aan het denken zetten. Aangetoond is dat kolencentrales slecht zijn voor het klimaat. Ze leveren volgens onderzoek van PwC geen winst op. Nu blijkt dat er ook zware juridische tegenvallers te verwachten zijn”, zegt Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace Nederland. “Slimme investeerders kiezen nu eieren voor hun geld en gaan mikken op degelijke duurzame investeringen in wind, zon en schone biomassa.”

De Raad van State oordeelde dat de Provincie Groningen de milieuvergunning niet had mogen afgeven, omdat er te ruime normen opgenomen zijn voor stoffen als dioxines, furanen en nikkel. Voor die extreem risicovolle stoffen geldt een zogenaamde minimalisatieverplichting. Dat betekent dat de emissie maximaal moet worden teruggebracht. De rechter oordeelde dat de Provincie Groningen zonder motivatie veel te ruim vergund heeft. Ook de uitstoot van zwaveldioxide is zorgwekkend hoog, terwijl er goede methoden bestaan deze te beperken. De rechter vindt het onterecht dat deze methoden niet voorgeschreven of onderzocht zijn. Als laatste velt de rechter een vernietigend oordeel over het nalaten van onderzoek naar de uitstoot van fluoride. De provincie Groningen berekent uit de losse pols dat deze kolencentrale én die van Duitse energiereus RWE, samen voor lichte overschrijding van die uitstoot zorgen. Hiernaar deed de Groningen geen enkel onderzoek en daarom tikt de rechter Groningen nu op de vingers.

“Een kolencentrale stoot evenveel CO2 uit als 2 miljoen auto’s en is daarmee een ramp voor het klimaat. Het heeft weinig zin om in Polen nieuwe klimaatmaatregelen te bespreken als al die vieze kolencentrales gebouwd mogen worden”, zegt Mirjam de Rijk, directeur van Natuur en Milieu. “Kolencentrales zijn bovendien overbodig voor Nederland. Volgens netbeheerder Tennet gaat Nederland vanaf 2009 stroom exporteren, lang voordat de eerste nieuwe kolencentrale klaar is.”