Een veilig en leefbaar klimaat voor iedereen vraagt om meer dan alleen technische oplossingen. Greenpeace streeft naar een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Daarom staan we op zaterdag 23 maart om 14.00 op de Dam te Amsterdam. We maken ons dan extra sterk voor mensen die het hardst geraakt worden.

Loop ook mee met de Demonstratie tegen Racisme en Discriminatie

Wat is het verband tussen racisme en milieuproblematiek?

Op de internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie vestigen we extra aandacht op het verband tussen racisme, de klimaatcrisis en andere milieuproblemen. Het klimaat raakt ons allemaal – maar niet even hard. Mensen en gemeenschappen van kleur worden harder geraakt. Nu al, maar zeker als de klimaatcrisis verder uit de hand loopt. Hoe zit dat? En wat staat ons te doen? Het antwoord begint bij de juiste, kritische vragen stellen. En in gesprek gaan met mensen die het hardst getroffen worden om te luisteren naar hun ervaringen en oplossingen.

De klimaatcrisis gaat over mensenlevens

Nederlandse bedrijven plegen vrijwel ongestoord roofbouw op niet-Westerse landen en in regio’s waar traditionele gemeenschappen wonen. Waarom staan we toe dat bedrijven door boskap, vervuiling door mijnbouw en de winning van fossiele brandstoffen de basis onder het bestaan van deze mensen wegslaan? En willen we dat pensioenfondsen en verzekeraars ons geld investeren in fossiele bedrijven die mensenrechten schenden? We zijn een klein land, maar we hebben wereldwijd invloed. De ongelijke manier waarop we handel drijven moet op de schop. De roofbouw op mens en omgeving moet stoppen.

Ook Greenpeace is er nog niet

Het gesprek over klimaat en racisme voeren we ook met onszelf als organisatie. Is Greenpeace een echt inclusieve werkomgeving? Zijn we een afspiegeling van Nederland in 2019? Zoals ik het onlangs verwoorde in een interview met Trouw: ‘De milieubeweging is wit, terwijl de problemen niet wit zijn. De eerste slachtoffers van milieuproblemen zijn mensen van kleur. Dat is een zorgpunt voor de groene beweging. Want juist die groep wil je betrekken. Daar is de milieubeweging, ook Greenpeace, nog zoekende in.’

Het korte en eerlijke antwoord is dus dat wij daar een weg te gaan hebben. En dat we die graag met jullie inslaan. Want die inclusieve beweging voor klimaatrechtvaardigheid maken we samen. Daarom lopen we zaterdag 23 maart mee in het ‘Blok tegen Klimaatracisme’. Kom je ook?