Med støtte fra over 65.000 danskere blev borgerforslaget for en stærk dansk klimalov taget op til behandling i Folketinget i tirsdags.

Unge klimastrejker ugentligt verden over for at presse de politiske ledere mod en ambitiøs klimapolitik under bevægelsen FridaysForFuture.

Den massive folkelige opbakning har skubbet regeringen og Dansk Folkeparti mod klimapolitisk handling, men ambitionerne mangler stadig. De afviste at bakke entydigt op om den overvældende folkelige appetit for en ambitiøs dansk klimalov. “Vi forholder os åbne til alle elementerne i borgerforslaget”, udtalte klimaministeren i går til Ritzau. Til gengæld vil regeringen selv præsentere en ny klimalov, men det er uklart, om deres version vil være tilstrækkeligt stærk. Sikkert er det imidlertid, at de ønsker at sætte det på pause indtil efter en borgerhøring i efteråret – men hverken klimaforandringer eller klimapolitik kan sættes på pause, og folket har allerede givet et overvældende mandat gennem borgerforslaget.

Du kan kræve klimaløfter af de danske politikere her

Varm luft fra toppen

Nu skal vi sikre, at det ikke bare bliver endnu et tomt løfte fra en regering, som igen og igen erklærer Danmark for foregangsland inden for klima, men som reelt har sænket tempoet i den grønne omstilling markant. Regeringens klimatiltag har indtil nu medført, at reduktionen af drivhusgasudledning vil falde med en fjerdedel de næste ti år ifølge Klimarådet.

Dansk klimapolitik mangler blandt andet krav til flere delmål om overholdelsen af Danmarks CO2-budget på kort sigt, som kan sikre, at vi holder et højt og nødvendigt tempo frem mod den totale omstilling til en såkaldt netto-nul udledning. Det er netop det, en ny, ambitiøs klimalov skal sikre. Og hvis regeringen mener det alvorligt, så bør de forpligte sig klart allerede nu til en stærk klimalov, der inkluderer de afgørende elementer, borgerforslaget har peget på.

Kræv klimaløfter nu

Op til folketingsvalget kan du være med til at kræve, at politikerne tager klimaløfter. Greenpeace har sammensat fem konkrete løfter, som politikerne opfordres til at tage i den kommende valgkamp, og som de bliver holdt op på efter valget. Ét af løfterne handler netop om, at Danmark skal have en ambitiøs klimalov.

Det skal være slut med varm luft fra toppen og tomme løfter fra vores folkevalgte. Tiden er inde til at føre ambitiøs klimapolitik, hvor politikerne fortæller ærligt om de udfordringer, vi står over for – i stedet for at fylde os med varm luft om deres ambitioner og uambitiøse klimatiltag.

Behandlingen af lovforslaget fortsætter sammen med befolkningens pres for politisk handling, så regeringen og Dansk Folkeparti har stadig tid til at indse klimakrisens alvor og vedtage en ambitiøs klimalov nu.

Du kan kræve klimaløfter af de danske politikere her