København, 2. december, 2019 – Her følger de første kommentarer fra Greenpeace til den netop indgåede finanslovsaftale

Generalsekretær Mads Flarup Christensen (28 10 90 22), Greenpeace Norden: 

“En stor tak til partierne bag regeringen for at sikre en langt grønnere finanslov, end Socialdemokratiet spillede ud med. Vi ser med glæde frem til de første skridt i den omfattende omstilling af særligt dansk landbrug og transport, men det er et lille hop sammenlignet med de tigerspring, som man snart skal tage i en klimahandlingsplan for alle sektorer i samfundet.” 

“Udtag af landbrugsjorde og mere urørt skov på statslige arealer kan tilsammen være første etape i en altafgørende redningsaktion for både den skrantende biodiversitet og klimakrisen. Men der skal groft sagt føjes nuller til beløbene, når forårets klimaplan skal i hus.”

“Den grønne omstilling af dansk transport sker fortsat i sneglefart, efter den katastrofeopbremsning, som fandt sted under den tidligere regering. At afværge stigninger i afgifter udgør ikke det gearskifte, som er bydende nødvendigt, når elbilerne skal blive det attraktive valg. Flere midler til cykler, busser og tog vejer dog lidt op for forsømmelsen.”

“En velpolstret, grøn fremtidsfond lyder godt og kan også komme til at blive en solid motor i omstillingen af Danmark. Det er lidt af et sammenskudsgilde, men vi ser frem til at få syn for sagen, når det gælder udmøntningen.”

“Det er kolossalt vigtigt, at et flertal viser, at Klimarådets uafhængige stemme fortsat skal kunne tale med store bogstaver, når enhver regering skal holdes i ørene på vejen mod indfrielsen af 70%-målet i 2030.”