Seznamte se s námi

 

Zahide Senterzi - Executive Director

Zahide Senterzi – Executive Director

Mým posláním v Greenpeace je poskytnout leadership a zajistit růst organizace s ohledem na lokální a globální potřeby. Zabezpečit prostředí, ve kterém se náš expertní tým může věnovat plnění našich snů o kvalitní budoucnosti. Věřím, že díky aktivní občanské společnosti dokážeme společně zabezpečit lepší svět pro budoucí generace.

e-mail: zahide.senterzi@greenpeace.org
mobil: +420 734 620 841

Michaela Ledererová - Programme Director

Michaela Ledererová – Programme Director

V Greenpeace se starám o to, aby naše kampaně byly relevantní, jasně a transparentně sdílené s veřejností a v neposlední řadě, abychom skrze naše programy angažovali co nejvíce lidí, protože hybatelem změn jsme my sami, obyvatelé této planety.

e-mail: michaela.ledererova@greenpeace.org
mobil: +420 775 011 900

Morgan Henley - Project Manager

Morgan Henley – Project Manager

Mám na starosti, aby tým, který se věnuje klimatu a energetice, fungoval jako dobře namazaný stroj. Koordinuji naši práci s ostatními týmy v kanceláři a pobočkami Greenpeace.

e-mail: morgan.henley@greenpeace.org

Lukáš Hrábek - Press Officer

Lukáš Hrábek – Press Officer

Pracuji jako tiskový mluvčí. Na starosti mám komunikaci Greenpeace a mediální podporu kampaní, zejména kontakt s novináři, tiskové zprávy či distribuci fotografií.

e-mail: lukas.hrabek@greenpeace.org
mobil: +420 603 443 140

Jan Rovenský - Campaigner

Jan Rovenský – Campaigner

Specializuji se na snižování české závislosti na nejhorším a nejšpinavějším fosilním palivu a na otázky související s energetickou koncepcí.

e-mail: jan.rovensky@greenpeace.org
mobil: +420 734 620 844

Jan Freidinger - Campaigner

Jan Freidinger – Campaigner

V Greenpeace pracuji od roku 2006. V minulosti jsem se věnoval především omezování toxického znečištění, kampani za udržitelný chov a lov ryb nebo globální kampaní za ozelenění elektronického a textilního průmyslu. V současnosti se věnuji obnovitelným zdrojům energie a plastovému znečištění.

e-mail: jan.freidinger@greenpeace.org
mobil: +420 734 620 843

Karin Brodová - Acquisition Manager

Karin Brodová – Acquisition Manager

Mým cílem je získávání nových podporovatelů a dárců pro kampaně Greenpeace. Snažím se lidem přiblížit činnost Greenpeace, aby se zapojili. Každé sdílení, dar nebo změna chování může hodně pomoci.

e-mail: karin.brodova@greenpeace.org

Lenka Severová - Retention Manager

Lenka Severová – Retention Manager

Mým úkolem je zajistit, aby všichni přispěvatelé, podporovatelé a dobrovolníci měli dostatek informací nejen o fungování Greenpeace, ale i o možnostech zapojení a všech nástrojích, které mohou pomoci pozitivní změně.

e-mail: lenka.severova@greenpeace.org
mobil: +420 734 620 840

Jana Pravdová - Head Of Engagement

Jana Pravdová – Head Of Engagement

Jen organizovaná síla lidí může zvítězit nad organizovanou silou peněz. Proto se do všeho co děláme snažíme různými formami zapojit co největší množství lidí. Chceme dát lidem podporu a nástroje, aby mohli ať už s námi nebo sami jako aktivní občané a občanky prosazovat změnu směrem k spravedlivé a environmentálně šetrné společnosti. Moje práce proto spočívá v koordinaci zapojování lidí do všeho co děláme i spolupráci Greenpeace s širším občanským sektorem.

e-mail: jana.pravdova@greenpeace.org
mobil: +420 734 620 847

Hana Bulánková - Volunteer Coordinator (koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic)

Hana Bulánková – Volunteer Coordinator (koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic)

V Greenpeace pracuji s dobrovolníky – od uvítacího procesu až k shánění lidí na konkrétní aktivity. Jsem v kontaktu s dobrovolníky, kteří se účastní aktivit jako jsou infostánky apod., tak i s našimi překladateli.

e-mail: hana.bulankova@greenpeace.org
mobil: +420 734 204 689

Patrik Simon - Digital Fundraiser

Patrik Simon – Digital Fundraiser

V Greenpeace mám na starost zejména získávání nových podporovatelů a dárců on-line, tvorbu nových on-line kampaní, jejich vylepšování a integraci do ostatních projektů.

e-mail: patrik.simon@greenpeace.org
mobil: +420 224 320 448

Ondrej Černý - Supporter Service (péče o příznivce)

Ondrej Černý – Supporter Service (péče o příznivce)

Moji úlohou je dohlížet na všechny způsoby jimiž nás podporujete a starat se o Vás pro případ Vašeho dotazu, přání či požadavku. 🙂

e-mail: ondrej.cerny@greenpeace.org
mobil: +420 734 204 693

Dominik Novotný - HR Specialist

Dominik Novotný – HR Specialist

Věnuji se péči o zaměstnance, která obsahuje hodně administrativy v rámci výplat, výběrových řízení, organizace teamových aktivit a jiných benefitů pro zaměstnance. Pokud chcete pro Greenpeace pracovat, pak se těším na setkání s Vámi 🙂

e-mail: dominik.novotny@greenpeace.org
mobil: +420 734 204 688

Zuzana Šustová - Office Manager

Zuzana Šustová – Office Manager

V Greenpeace mám na starosti především chod kanceláře, což obnáší vše od vyřizování běžných pochůzek a řešení provozních problémů až po zajišťování podpory ostatních členů týmu. Pokud nám budete volat nebo psát, budu to já, kdo s Vámi bude ve spojení, a stejně tak Vás uvítám, když nás navštívíte osobně.

e-mail: zuzana.sustova@greenpeace.org
telefon: +420 224 320 448
mobil: +420 734 620 846

Uliana Bogorodskaya - Database manager

Uliana Bogorodskaya – Database manager

My mission in Greenpeace is to manage and maintain the integrity and security of supporter information. My role is providing data processing and analysis, reporting, and providing insights needed to deliver effective fundraising and engagement campaigns.

e-mail: uliana.bogorodskaya@greenpeace.org

Michaela Nedvědová - Greenspeakers Coordinator

Michaela Nedvědová – Greenspeakers Coordinator

Udržitelnost je slovo, které se točí kolem všeho, co dělám. Krátce po dokončení vysoké školy jsem našla práci snů. Stala jsem se součástí týmu Greenpeace, kde mám za úkol spojovat vzdělávání a otázky životního prostředí formou workshopů, přednášek a dalších aktivit, a inspirovat tak mladé lidi k ohleduplnému životnímu stylu.

e-mail: michaela.nedvedova@greenpeace.org
mobil: + 420 739 968 149

Kristina Marie Kubcová - Key influencer relationships

Kristina Marie Kubcová – Key influencer relationships

V Greenpeace se starám zejména o hladký průběh spolupráce s osobnostmi českého veřejného dění a internetové scény. Umění a kultura utvářejí způsob, jakým se díváme na svět a jsou tak i nezbytnými součástmi jakékoliv společenské změny. Jsem přesvědčená, že dokud se myšlenky ekologie a udržitelnosti nestanou součástí mainstreamu, nemáme naději jimi oslovit celou společnost.

e-mail: kristina.kubcova@greenpeace.org
mobil: +420 605 458 159

Historie Greenpeace

Vše začalo v roce 1971, kdy si dvanáct odhodlaných mužů pronajalo starou rybářskou loď Phyllis Cormack a vypravili se z kanadského Vancouveru zabránit jaderným pokusům u ostrova Amchitka.

Podívat se do historie

Nenásilné protesty

Usilovat o správnou věc bez násilí je základním principem organizace a podmínkou našich akcí. Jedině přímé akce dokáží vzbudit pozornost a seznámit veřejnost s klíčovými kampaněmi.

Více o akcích

Naše hodnoty

Činnost Greenpeace stojí na několika klíčových zásadách. Ty se odráží ve všech našich kampaních a řídíme se jimi ať děláme cokoli a kdekoli.

Více o hodnotách

Výroční zprávy

Kvůli zachování transparentnosti nepřijímáme anonymní dary. Naše účetnictví je každoročně ověřováno nezávislým auditorem a v každé výroční zprávě najdete i výsledek auditu.

Číst výroční zprávy