Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Dostala se k nám tisková zpráva firmy Severočeské doly, která oslavuje posledních 30 let jako roky ekologické energetiky. Podle jejich textu už situace v severních Čechách vůbec nepřipomíná situaci zachycenou ve známém snímku Ropáci a negativní dopady těžby uhlí už jsou vyřešené. Proti tomu se musíme jednoznačně vymezit.

Je pravda, že před převratem téměř neprobíhaly rekultivace na vytěžených územích severočeských uhelných dolů. To ovšem společně s faktem, že byly v severních Čechách postaveny extrémně špinavé uhelné elektrárny bez jakýchkoli filtrů, můžeme směle označit za zločiny komunistického režimu na lidech žijících v severních Čechách, pro které neexistuje žádné ospravedlnění. Není ovšem žádný důvod se nyní holedbat tím, že tato neuvěřitelná a ostudná chyba byla napravena. A taktéž je důležité zmínit, že ne všechny rekultivované oblasti jsou rekultivované dobře. 

Důl Bílina

Severočeským dolům ve skutečnosti nejde o rekultivace, ty jsou jen doprovodným jevem jejich činnosti a nařizuje je zákon. Severočeským dolům jde jen a jen o rozšiřování těžby. Na lomu Bílina chtějí těžit nejen do roku 2035, o což nyní žádají příslušné úřady, ale až do roku 2050, jak přiznali šéfové mateřské firmy ČEZ na nedávné tiskové konferenci. Rozšíření dolu by tedy znamenalo destrukci několika dalších kilometrů čtverečních krajiny severních Čech včetně unikátních a nenahraditelných lokalit, jako je mokřad Venuska, a oddálení rekultivací v této oblasti o 20 dalších let. 

Je absurdní, že se Severočeské doly se ve své komunikaci ohánějí filmem Ropáci, když jeho režisér Jan Svěrák patří k hlasitým kritikům prolamování limitů těžby a rozšiřování uhelných dolů v severních Čechách, včetně dolu Bílina, na kterém těží Severočeské doly. V roce 2015 vyzýval na setkání na zámku Jezeří politiky, aby nerozšiřovali biokoridory pro ropáky, protože jde o smyšlená zvířata.