Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Voda, sucho, povodně. Témata, kterým se v dnešní době nelze nevyhnout. Ale jak je to s kvalitou vody, která je v českých řekách, nádržích a studnách? Je horší, nebo lepší než v minulosti? Co ji nejvíce ohrožuje? Když se postaví nové přehrady, bude v nich voda skutečně vhodná k pití? A proč přehrady kvetou a jsou plné sinic? A jak to souvisí s naší koupelnou?

Odpadní vody čistíme v čistírnách odpadních vod, ale stačí to? A co se stane, když zaprší a vody do čistíren teče více, než je schopna vyčistit? A co rybníky, naše „rodinné stříbro“, nestaly se pro nás už spíše přítěží?

O tom nám ve webináři vyprávěl Jindřich Duras, hydrobiolog a specialista na kvalitu vody. Pracuje na Povodí Vltavy v oddělení plánování v oblasti vod. Vede i přednášky na JČU a ZČU, případně popularizaci poznatků pro veřejnost.