Met de verkiezingen- op Europees, federaal en regionaal niveau- in het vooruitzicht, worden we overladen met beloftes van politici. Maar wij willen graag weten wat zij écht doen als ze de vinger op de stemknop hebben.

De afgelopen maanden zijn er in het Europees Parlement enkele belangrijke stemmingen over klimaat geweest. Hieronder zetten we ze voor jou op een rijtje en tonen we welke partij hoe heeft gestemd. Of het nu gaat om hernieuwbare energie, energiebesparing of de CO2-impact van onze auto’s, het Europese Parlement speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming over de strijd tegen de klimaatopwarming.

Hernieuwbare energie

Meer hernieuwbare energie opwekken en het energieverbruik verminderen, zijn prioritair om de klimaatimpact van de energiesector te verminderen. Op 17 januari 2018 vond een ambitieuze stemming plaats om tegen 2030 45% van al onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Dit is volledig in lijn met de doelstelling van Greenpeace. Hieronder kan je zien wie ambitieus stemde.

Helaas waren er niet voldoende voor-stemmen, en is de minder ambitieuze 35%-doelstelling aangenomen. Belgische partijen stemden hierover zo:

Energiebesparing

Hetzelfde gebeurde met de stemming over energiebesparing. Te weinig Europese parlementsleden waren het eens om de doelstelling op 40% minder energieverbruik te zetten.

En dus werd de doelstelling verlaagd naar 35%, wat volgens Greenpeace onvoldoende is.

Prosumers

Burgers moeten zelf hun eigen energie kunnen produceren, met bijvoorbeeld zonnepanelen, en zo prosumer worden. Dat is ook belangrijk om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energieproductie voor iedereen toegankelijk te maken. Deze beslissing is genomen op 17 januari 2018. Hier zie je hoe de Belgische partijen stemden.

Naar nul procent uitstoot

Als we de opwarming van de aarde efficiënt willen bestrijden, moeten we absoluut onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk verminderen. Het Europees Parlement heeft hierover twee belangrijke beslissingen genomen op 25 oktober 2018: het voornemen om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen en te streven naar een koolstofvrije economie in 2050. Hoe hebben de Belgische partijen gestemd?

Uitstoot auto’s en vrachtwagens

De transportsector draagt een zware verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering en de effecten ervan op onze gezondheid. De transportsector is in België verantwoordelijke voor 22,5% van de totale uitstoot (vergeleken met 14,3% in 1990). Deze groei is grotendeels te wijten aan het wegvervoer, dat in 2017 instond voor 97,4% van de totale uitstoot van de sector. Spijtig genoeg vertonen de meeste indicatoren van de transportsector een stijging: het aantal voertuigen is sinds 1990 met 59% toegenomen (alleen al de personenauto’s met 48%) en het verkeer is intensiever geworden (aantal kilometers per voertuig), een toename met 47%.

Op 3 oktober 2018 en 14 november 2018 besliste het Europees Parlement om de CO2-impact van auto’s en vrachtwagens te verminderen. Bekijk hoe onze politieke partijen toen gestemd hebben.

Vond je de informatie nuttig en interessant? Delen dan!